Δελτίο τύπου για καύσωνα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

 

         Ο Δήμος Κομοτηνής σε εφαρμογή του αριθμ. πρωτ. 4595/26-6-2017 κατεπείγοντος εγγράφου του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, για πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα, συμβάλλοντας στη συνολική προσπάθεια για την οργάνωση και διάθεση δροσερών και κλιματιζόμενων χώρων για το κοινό: 1)ορίζει υπεύθυνη για το συντονισμό και τις απαιτούμενες δράσεις για την προστασία του κοινού από τις υψηλές θερμοκρασίες και για το διάστημα από Τετάρτη 28-6-2017 μέχρι και Κυριακή 2-7-2017, την κα Παπανικολάου Αναστασία(τηλ.6974988106), Προϊσταμένη του Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Κομοτηνής με αναπληρώτρια την κα Μαρία Μερέτη (τηλ. 6946796063), υπάλληλο του Κέντρου  Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής.

2)Καθορίζει χώρο φιλοξενίας του κοινού για την αποφυγή των επιπτώσεων από τον καύσωνα, την αίθουσα του Α΄ ΚΑΠΗ που βρίσκεται στη Δημοτική αγορά (κλιματιζόμενη αίθουσα), επί της οδού Φιλίππου 2-4.

3)Εφιστούμε την προσοχή στο κοινό και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες (με αναπνευστικές, καρδιαγγειακές παθήσεις), προς αποφυγή δυσάρεστων για την υγεία τους επιπτώσεων, να προσέρχονται κατά το ανωτέρω διάστημα από Τετάρτη 28-6-2017 μέχρι και Κυριακή 2-7-2017, στο Α΄ΚΑΠΗ του Δήμου Κομοτηνής, όπου θα βρουν ένα δροσερό και ευχάριστο περιβάλλον.