Δημόσια Διαβούλευση για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δ. Κομοτηνής στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020

Ο Δήμος Κομοτηνής σε συνέχεια της συμμετοχικής διαδικασίας που ξεκίνησε την προηγούμενη χρονική περίοδο για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δ. Κομοτηνής στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 προχώρησε στον αρχικό στάδιο σχεδιασμό, υλοποιώντας τα παρακάτω βήματα:

  • Οριοθέτηση, έπειτα από αξιολόγηση των χαρακτηριστικών και της δυναμικής της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης  στο κέντρο της πόλης που συγκεντρώνει υψηλό πολιτιστικό ενδιαφέρον .
  • Κατάρτιση Στόχων και Αξόνων της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης.
  • Αρχική διαμόρφωση εταιρικού σχήματος που θα κληθεί να υλοποιήσει τη στρατηγική.
  • Σύνταξη καταλόγου προτεινόμενων δράσεων.

Στο πλαίσιο των παραπάνω ο Δ. Κομοτηνής σας καλεί να διατυπώσετε τις προτάσεις – παρατηρήσεις σας επί της προτεινόμενης Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες συνθήκες στην περιοχή, αλλά και τη στόχευση που θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρξει την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη διαμορφούμενη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης και τον τρόπο υποβολής των προτάσεων σας, μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι υπερσύνδεσμο:

http://komotini.gr/dimosia-diavouleysi/dimosia-diavoyleysi-gia-ti-diamor...