Δημοτική Επιτροπή Τουρισμού/Πρόσκληση σε συνεδρίαση