ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Απολυμάνσεις Δημοτικών κτιρίων & Εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ Κομοτηνής 2017)