Τηλεοπτικό σπότ για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για πρόληψη και προστασία από δασικές πυρκαγιές.