Τηλεοπτικό σπότ για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για πρόληψη και προστασία από δασικές πυρκαγιές.

Τηλεοπτικό σπότ για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για πρόληψη και προστασία από δασικές πυρκαγιές στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

 

https://www.youtube.com/watch?v=tFpSuptEYh4