Ανάθεση Εργασιών Καθαριότητας Δημοτικών Σφαγείων Κομοτηνής για 1 έτος

H ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ Α.Ε.» ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Εργασίες Καθαριότητας Δημοτικών Σφαγείων Κομοτηνής για 1 έτος». CPV: 90911200-8