Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση προσκυρούμενου δημοτικού ακινήτου εμβαδού 65,67 τ.μ. ευρισκομένου εντός του Ο.Τ. 254Α επί της οδού Σοφ. Κομνηνού για εμπορική χρήση – δραστηριότητα