Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αριθμ. 187 αγροτεμαχίου εμβαδού 1679,89 τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή «ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ» για εγκατάσταση πρόχειρου ποιμνιοστασίου

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής) στις 17 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα. Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 09:00 π.μ. και λήξη η 09:30 π.μ.. Ώρα έναρξης των προσφορών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10:30 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών.