Πρόσκληση για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης παραλίας για ΑΜΕΑ"

Πρόσκληση για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης παραλίας για ΑΜΕΑ"