Νέα - Ανακοινώσεις

ΚΕΜΕΑ Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) ατόμων
ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση...
Αναρτήθηκε στις: 16-02-2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με τον ν.4070/12.
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή  μετατροπή...
Αναρτήθηκε στις: 02-02-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αναρτήθηκε στις: 16-02-2017

Τελευταίες Προκηρύξεις

Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής Σχολικού Έτους 2017-2018
Αναρτήθηκε στις: 20-02-2017
Ο Δήμαρχος Κομοτηνής προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας πλήρους μεσημεριανού γεύματος για τη...
Προμήθεια Ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής για 1 έτος
Αναρτήθηκε στις: 20-02-2017
Ο Δήμαρχος Κομοτηνής προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου/ων της προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής για 1 έτος από την υπογραφή των συμβάσεων, εκτιμώμενης αξίας 205.592....