Νέα - Ανακοινώσεις

Χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες στην Δημοτική βιβλιοθήκη
Αναρτήθηκε στις: 07-12-2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   ΘΕΜΑ: Χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες στην Δημοτική βιβλιοθήκη Με μεγάλη μας χαρά...
ΔΚΕΠΠΑΚ-Πρόγραμμα Χριστουγέννων
Αναρτήθηκε στις: 01-12-2017
ΔΚΕΠΠΑΚ-Πρόγραμμα Χριστουγέννων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αναρτήθηκε στις: 13-12-2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αναρτήθηκε στις: 07-12-2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τελευταίες Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΣΑΝΑΚΛΗ»
Αναρτήθηκε στις: 14-12-2017
Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις...
Εργασίες Περισυλλογής & Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για 8 μήνες
Αναρτήθηκε στις: 14-12-2017
Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών...
Προμήθεια φαρμάκων και εξοπλισμού Δημοτικού Καταφυγίου αδέσποτων ζώων έτους 2018
Αναρτήθηκε στις: 13-12-2017
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 08/01/2018 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα...
Προμήθεια τροφών Δημοτικού Καταφυγίου αδέσποτων ζώων έτους 2018
Αναρτήθηκε στις: 13-12-2017
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 04/01/2018 ημέρα Πέμπτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα...