Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναρτήθηκε στις: 18-01-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Υπηρεσία Δόμησης -Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου της όψης κτιρίου επί της Κούλογλου 12
Αναρτήθηκε στις: 17-01-2018
Υπηρεσία Δόμησης -Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου της όψης κτιρίου επί της Κούλογλου 12
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Αναρτήθηκε στις: 11-01-2018
ΠΡΟΣΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Σύμφωνα με το από 10-1-2018 έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και δυνατοί ΒΑ άνεμοι στην περιοχή της Θράκης το Σάββατο 13/1/2018
Αναρτήθηκε στις: 10-01-2018
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΕΜΥ/ΕΜΚ  Ελληνικό, 10-01-2018/1200 B  Α.Α. 2/2018  Έκτακτο Δελτίο...
Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής των προτάσεων – αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
Αναρτήθηκε στις: 04-01-2018
Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής των προτάσεων – αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
Ορισμός Αντιδημάρχου ως Αναπληρωτής Δημάρχου
Αναρτήθηκε στις: 04-01-2018
Ορισμός Αντιδημάρχου ως Αναπληρωτής Δημάρχου

Τελευταίες Προκηρύξεις

Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο : Εργασίες Περισυλλογής & Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για 8 μήνες
Αναρτήθηκε στις: 15-01-2018
-  Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & στο site του Δήμου: 15.01.2018 ημέρα Δευτέρα. -  Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16.01....
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΣΑΝΑΚΛΗ»
Αναρτήθηκε στις: 14-12-2017
Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις...