Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το προσεχές διάστημα τα εξής έργα:

  1. Συντήρηση υφισταμένων ιρλανδικών διαβάσεων και τεχνικών στα υδατορρέματα του Δήμου Κομοτηνής, προϋπολογισμού 300.000,00€
  1. Αποκατάσταση Βόρειας Πλευρας Απορριμματικού Όγκου ΧΥΤΑ, προϋπολογισμού 250.000,00€
  1. Ολοκλήρωση Εργασιών Αξιοποίησης – Ανακαίνισης Κτιρίου ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΣΑΝΑΚΛΗ (ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020), προϋπολογισμού 356.000,00€

 

 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Πάσσου Δέσποινα

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Συνημμένα: