Δελτίο τύπου- Διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση χαρτιού/χαρτονιού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ/ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ

Συνημμένα