Ανακοίνωση - Χρήση του κτιρίου του Πολιτιστικού Κυττάρου (Πρώην Καπναποθήκη)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι το κτίριο του Πολιτιστικού Κυττάρου (Πρώην Καπναποθήκη), που βρίσκεται επί της οδού Γ. Κονδύλη 61, θα χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο για την προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών που θα διενεργηθούν στις 8 Οκτωβρίου 2023 και αφορά την υποδοχή όλου του εκλογικού υλικού (κάλπες- ψηφοδέλτια κλπ.), αλλά και την παράδοση του εν λόγω υλικού στους δικαστικούς αντιπροσώπους.

Κατόπιν τούτου απαγορεύεται η είσοδος στους πολιτιστικούς ή άλλους συλλόγους που κάνουν χρήση του κτιρίου από 20/9/2023 έως και 17/10/2023, οπότε θα έχει περατωθεί η διαδικασία των εκλογών.

- Να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα

  της κεντρικής εισόδου του κτιρίου

  της πρώην καπναποθήκης

- Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

- Να κοινοποιηθεί στη ΔΚΕΠΠΑΚ

για ενημέρωση των συλλόγων