Φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του Κλειστού Γυμναστηρίου Κομοτηνής