Ανακοίνωση για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, διάρκειας έως δύο (2) μηνών.