Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Κομοτηνής

Φορέας Υλοποίησης: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής (ΚΕ.ΜΕ.Α)

Τηλέφωνο: 2531032401

Διεύθυνση: Μαρασλή 1

Υπεύθυνη Κέντρου: Γκουτζιώτη Ειρήνη

 Κέντρο Σίτισης

Το Κέντρο Σίτισης βρίσκεται στην Λεωφόρο Δημοκρατίας (τέρμα) και οι κάτοικοι του Δήμου Κομοτηνής μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Κοινωνική Λειτουργό του Τμήματος στην οδό Μαρασλή 1, 1ος όροφος και στο τηλέφωνο 2531082063.

Το Κέντρο Σίτισης ξεκίνησε τη λειτουργία του ως συσσίτιο, αρχικά άτυπα, από το Ά ΚΑΠΗ του Δήμου Κομοτηνής, εξυπηρετώντας ηλικιωμένους άπορους κατοίκους του Δήμου. Από το 2008 μεταφέρθηκε στο Κτήριο Σίτισης, και εξυπηρετεί πολίτες κάθε ηλικίας με δωρεάν διανομή γεύματος. Το 2011 εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Σίτισης (αριθμ. 71/2011 ΑΟΕ), και πλέον σιτίζονται καθημερινά 150 άποροι πολίτες. Αρωγοί στο σημαντικό έργο της Σίτισης βρίσκονται οι εθελοντές που προσφέρουν καθημερινά την βοήθειά τους.

Παροχές σε βασικά είδη και Συμβουλευτική

Για τις παροχές και τα προγράμματα που αφορούν άπορους κατοίκους και άτομα που βρίσκονται σε κρίση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας & Ισότητας των Φύλων, στην οδό Μαρασλή 1, 1ος όροφος στα τηλέφωνα 2531082063, 2531083344.

1. Παροχές σε τρόφιμα

Οι παροχές σε τρόφιμα προέρχονται από πόρους του Δήμου και από εθελοντές. Κατά μέσο όρο ενισχύονται 600 οικογένειες κάθε έτος.

2. Ιματιοθήκη & Σχολικά είδη

Το ίδιο ισχύει και για την παροχή σε ιματισμό και σχολικά είδη. Η ιματιοθήκη υποστηρίζεται από ομάδα τριών εθελοντριών που εξυπηρετούν όλους τους πολίτες που απευθύνονται στην υπηρεσία και έχουν ανάγκη από αυτά τα είδη. Ετησίως περίπου 400 οικογένειες λαμβάνουν τα αναγκαία είδη από την ιματιοθήκη και με την έναρξη της σχολικής χρονιάς παρέχονται σχολικά είδη σε 50 περίπου παιδιά.

3. Παροχές σε καύσιμη ύλη

Κατά τους χειμερινούς μήνες προσφέρεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε είδος (καύσιμη ύλη), σε πάνω από 250 οικογένειες κάθε χρόνο.

4. Συμβουλευτική & Ενημέρωση

Καθημερινά απευθύνονται στην υπηρεσία πολίτες με πολλαπλά προβλήματα (το έτος 2011 - 455 αιτήματα, το έτος 2012 - 582 αιτήματα). Τους παρέχεται πολύπλευρη κοινωνική στήριξη, συμβουλευτική και συναισθηματική υποστήριξη. Ακόμα παρέχεται ενημέρωση και δικτύωση με τις υπόλοιπες δομές της πόλης μας.

Ενισχυτική – Υποστηρικτική Διδασκαλία

Αναλυτικά οι πληροφορίες για τη δωρεάν Ενισχυτική – Υποστηρικτική Διδασκαλία, και για τις αιτήσεις των μαθητών θα δίνονται κατά το σχολικό έτος στο Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας & Ισότητας των Φύλων, στην οδό Μαρασλή 1, 1ος όροφος και στο τηλέφωνο 2531083344.

Η λειτουργία ενισχυτικής – υποστηρικτικής διδασκαλίας ξεκίνησε το 2013, με τη συμμετοχή εθελοντών καθηγητών. Στα τμήματα που δημιουργήθηκαν, συμμετέχουν μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Η επιλογή τους γίνεται με κοινωνικά κριτήρια (άνεργος γονέας, οικογένειες με χαμηλό εισόδημα ή μονογονεϊκές). Περίπου 35 μαθητές επωφελήθηκαν από την κοινωνική δράση αυτή το έτος 2013.

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Μια νέα δράση που ξεκίνησε να υλοποιείται είναι και οι «Κοινωνικές διαδρομές» που αποτελεί μία σειρά εκδηλώσεων μορφωτικού χαρακτήρα.

Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων

Στο Δήμο Κομοτηνής λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων. Στόχος των δομών αυτών είναι να παρέχουν ιατροκοινωνική φροντίδα. Μέσω των Κέντρων αυτών προωθείται η Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η κοινωνική προστασία των Ελλήνων τσιγγάνων και άλλων ευπαθών ομάδων με απώτερο στόχο την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Ο αναφερόμενος στόχος θα επιτευχθεί με την αξιοποίηση των υπηρεσιών και των παροχών του εθνικού συστήματος υγείας και κοινωνικής φροντίδας καθώς επίσης και με την εξοικείωση της ομάδας στόχου με τις δημόσιες υπηρεσίες του κράτους.

Αναλυτικά πληροφορίες στην οδό Μαρασλή 1, 1ος όροφος και στο τηλέφωνο 2531083344

Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι

Το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" είναι ένα από τα πλέον σημαντικά προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που λόγω της τεράστιας απήχησης στην τοπική κοινωνία συνεχίζει έως και σήμερα την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας στους δημότες της Κομοτηνής. Λειτουργούν πέντε δομές, οι οποίες καταγράφουν περί τα 200 περιστατικά, ενώ έχουν εξυπηρετηθεί περισσότερα από 250 άτομα.

Το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των επωφελούμενων και η προώθηση στην απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού.

Το πρόγραμμα παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια και συντροφιά.

Η Δομή εξυπηρετεί όλη την επικράτεια του Δήμου Κομοτηνής

Αναλυτικά πληροφορίες στην οδό Μαρασλή 1, 1ος όροφος και στο τηλέφωνο 2531083344

Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Κομοτηνής

Στο Δήμο Κομοτηνής λειτουργούν τέσσερα ΚΑΠΗ: 2 στην πόλη της Κομοτηνής και ένα στην Καλλίστη του Δημοτικού Διαμερίσματος Αιγείρου και ένα στο Δημοτικό Διαμέρισμα. Ν.Σιδηροχωρίου.

Ξενώνας Φιλοξενίας θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας στο Δήμο Κομοτηνής

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας στο Δήμο Κομοτηνής έχει ως σκοπό την προσωρινή φιλοξενία γυναικών – θυμάτων σωματικής, ψυχολογικής, οικονομικής υστέρησης ή σεξουαλικής βίας και των παιδιών τους, καθώς και την παροχή συμβουλευτικής στήριξης αυτών.

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας εδρεύει στο Δήμο Κομοτηνής και θα στεγάζεται σε όχι ανακοινώσιμη διεύθυνση για το ευρύτερο κοινό και σε περιοχή που είναι εύκολα προσβάσιμη με μέσα μεταφοράς. Ο Ξενώνας Φιλοξενίας θα λειτουργεί ολόκληρο το 24ωρο, Σαββατοκύριακα και αργίες καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο Ξενώνας είναι δυναμικότητας 20 ατόμων (γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους και διαθέτει πρόσβαση για ΑμεΑ , έξοδο κινδύνου, θύρες ασφαλείας και σύστημα πυρόσβεσης/ πυρασφάλειας. Παράλληλα, διαθέτει όλον τον απαραίτητο ξενοδοχειακό εξοπλισμό, καθώς και συστήματα ασφάλειας, συναγερμού και άμεσης σύνδεσης με την Ελληνική Αστυνομία.

Ο Ξενώνας φυλάσσεται σε 24ωρη βάση, καθ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Κύριος στόχος είναι η προσωρινή φιλοξενία των γυναικών που έχουν υποστεί οποιασδήποτε μορφής βίας καθώς και τα παιδιά τους. Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς συμβουλευτικής, θα παραπέμπονται στον Ξενώνα Φιλοξενίας οι γυναίκες – θύματα βίας, που θα πληρούν τις προϋποθέσεις. Επίσης, γυναίκες οι οποίες θα επισκέπτονται μόνες τους τον ξενώνα (χωρίς παραπομπή από φορέα συμβουλευτικής) για αναζήτηση βοήθειας και πληρούν τις προϋποθέσεις, θα μπορούν να γίνουν δεκτές.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια παραμονής τους στον Ξενώνα Φιλοξενίας, θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες θα ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας για τους Ξενώνες Φιλοξενίας που θα δοθεί από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.