Ο Δήμος Κομοτηνής, προκειμένου να διευκολύνει τους δημότες, έτσι ώστε να μεταφέρουν και να γνωστοποιούν προς άμεση επίλυση καθημερινά τους προβλήματα, που μπορούν να επιλυθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου, έχει θέσει σε λειτουργία τη Γραμμή του Δημότη.

Γραμμή του Δημότη

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.