Νέα - Ανακοινώσεις

ΚΕΜΕΑ- Ανακοίνωση προκήρυξης ΣΟΧ4/2017 σχετικά με πρόσληψη 1 ατόμου ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού
Αναρτήθηκε στις: 20-09-2017
ΚΕΜΕΑ- Ανακοίνωση προκήρυξης ΣΟΧ4/2017 σχετικά με πρόσληψη 1 ατόμου ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού
ΚΕΜΕΑ-Αποτελέσματα και πίνακες κατάταξης των προκηρύξεων ΣΟΧ2/2017 και ΣΟΧ3/2017
Αναρτήθηκε στις: 20-09-2017
ΚΕΜΕΑ-Αποτελέσματα και πίνακες κατάταξης των προκηρύξεων ΣΟΧ2/2017 ( 2 ΤΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ...
Δημοτική Βιβλιοθήκη-Χειμερινό ωράριο λειτουργίας
Αναρτήθηκε στις: 19-09-2017
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σαμοθράκης 12...
KEMEA-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Αναρτήθηκε στις: 01-09-2017
KEMEA-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΚΕΜΕΑ-Κατάσταση Νέων Εγγραφών - Επανεγραφών - Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την σχολική χρονιά 2017-2018
Αναρτήθηκε στις: 28-08-2017
ΚΕΜΕΑ-Κατάσταση Νέων Εγγραφών - Επανεγραφών - Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την σχολική χρονιά 2017-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναρτήθηκε στις: 22-09-2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Οικονομική Επιτροπή
Αναρτήθηκε στις: 08-09-2017
Οικονομική Επιτροπή-Ημερήσια διάταξη

Τελευταίες Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εργασία με τίτλο «Βελτίωση Διατομής Ρεμάτων Δ.Ε. Αιγείρου»
Αναρτήθηκε στις: 14-09-2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην εργασία με τίτλο «Βελτίωση Διατομής Ρεμάτων Δ.Ε. Αιγείρου» για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής,...
παροχή υπηρεσίας πλήρους μεσημεριανού γεύματος για τη σίτιση απόρων του Κέντρου Σίτισης Κομοτηνής για το έτος 2018
Αναρτήθηκε στις: 30-08-2017
Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 01.09.2017 ημέρα Παρασκευή. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04.09.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00:00. Καταληκτική...
Κάλυψη εκτάκτων αναγκών απόρων σε καύσιμη ύλη (ξυλεία) έτους 2018
Αναρτήθηκε στις: 24-08-2017
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13/10/2017 ημέρα Παρασκευή ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα...
Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών ειδών γραφείου, εντύπων-υλικών μηχ/σης& πολλαπλών εκτυπώσεων για τα έτη 2018 & 2019
Αναρτήθηκε στις: 09-08-2017
      Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.grτου Εθνικού Συστήματος...