Ο Δήμος Κομοτηνής έχει μια μακρά ιστορία, καθώς και σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών την οποία συνεχίζει μέχρι σήμερα.

Ταυτόχρονα με σταθερά βήματα συνεχίζει το σχεδιασμό των επόμενων συνεργασιών με στόχο τη δημιουργία διεθνών συνεργασιών που θα αποδώσουν αμοιβαία στα συνεργαζόμενα μέρη, ενώ θα αξιοποιήσουν τη στρατηγική θέση του Δήμου και τη γειτνίαση με τη Βουλγαρία και την Τουρκία, αλλά και ευρύτερα τη θέση της περιοχής στα Βαλκάνια.

Βαθιά προσηλωμένος στις ευρωπαϊκές αξίες, ο Δήμος Κομοτηνής έχει αναπτύξει σημαντικές συμμαχίες, μέσα από την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων, αλλά και τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά θεματικά δίκτυα.