Στην συγκεκριμένη σελίδα θα γίνονται όλες οι αναρτήσεις που αφορούν τα παρακάτω κληροδότηματα όπως οικονομικά στοιχεία (προϋπολογισμός, απολογισμός, ισολογισμός έτους) καθώς και αναρτήσεις σχετικά με την κατ΄ έτους χορήγηση των υποτροφιών.