Ο Δήμος Κομοτηνής έχει αδελφοποιηθεί μέχρι σήμερα με δήμους της Τουρκίας και της Βουλγαρίας, βασιζόμενος στην πρότερη συνεργασία με τους δήμους αυτούς, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της των τουρκικών Δήμων Yalova και Yildirim, αλλά και στη γειτνίαση, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Δήμου Kardzhali Βουλγαρίας.

Πιο συγκεκριμένα οι αδελφοποιημένοι δήμοι είναι:

Δήμος Yalova Τουρκίας (αρ.αποφ/σης 64/18-02-2003)
Ιστοσελίδα - http://www.yalova.bel.tr/

Δήμος Yildirim Τουρκίας (αρ. αποφ/σης 22/15-01-2003)
Ιστοσελίδα - http://www.yildirim.bel.tr/

Δήμος Kardzhali Βουλγαρίας (αρ.απόφ/σης 155/22-07-2010)
Ιστοσελίδα – http://www.kardjali.bg/