Αναρτήθηκε στις: 01-11-2023

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Δήμος Κομοτηνής έχει ξεκινήσει την προετοιμασία για την σύνταξη Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), προκειμένου να οριστικοποιηθεί και να υποβληθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, σε συνέχεια ανοικτής πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» προς το Δήμο Κομοτηνής, η οποία έχει δημοσιευθεί και μπορείτε να τη δείτε  ΕΔΩ

Σε αυτή τη φάση έχει εκπονηθεί κείμενο Στρατηγικής το οποίο μπορείτε να δείτε ΕΔΩ  

Στο πλαίσιο της Διαβούλευσης που διενεργείται προκειμένου να διαμορφωθεί το οριστικό κείμενο της Στρατηγικής, είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς η συμβολή σας στη διατύπωση προτάσεων τόσο ως προς τη Στρατηγική, όσο και ως προς τα προτεινόμενα έργα προς υλοποίηση

Στο πλαίσιο των παραπάνω ο Δ. Κομοτηνής σας καλεί να διατυπώσετε τις προτάσεις – παρατηρήσεις σας επί της προτεινόμενης Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες συνθήκες στην περιοχή, αλλά και τη στόχευση που θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρξει την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Για την υποβολή των προτάσεών σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο (ηλεκτρονικά διαθέσιμο στο https://forms.gle/WY4WoEd4L7JKaiWx7 ή να επιλέξετε τη μορφή που θεωρείτε προτιμότερη.

Παρακαλούμε να υποβάλλετε τις προτάσεις σας έως τις 21Αυγούστου 2023 στο γραφείο Δημάρχου Κομοτηνής έντυπα ή ηλεκτρονικά, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdkomot@otenet.gr . (θα ήταν προτιμότερο, εφόσον είναι δυνατόν, η υποβολή των προτάσεών σας και σε ηλεκτρονική μορφή).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον σύμβουλο του Δημάρχου Κομοτηνής, κ. Δήμο Ισπικούδη (τηλ. 2531352405,email dispik@gmail.com)

Ισχύει μέχρι
2023-08-21T10:15:40

Δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση για την συγκεκριμένη διαβούλευση.