Αναρτήθηκε στις: 01-11-2023

Ο Δήμος Κομοτηνής σε συνέχεια της συμμετοχικής διαδικασίας που ξεκίνησε την προηγούμενη χρονική περίοδο για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δ. Κομοτηνής στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 προχώρησε στον αρχικό στάδιο σχεδιασμό, υλοποιώντας τα παρακάτω βήματα:

  • Οριοθέτηση, έπειτα από αξιολόγηση των χαρακτηριστικών και της δυναμικής της ,προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης  στο κέντρο της πόλης που συγκεντρώνει υψηλό πολιτιστικό ενδιαφέρον .
  • Κατάρτιση Στόχων και Αξόνων της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης.
  • Αρχική διαμόρφωση εταιρικού σχήματος που θα κληθεί να υλοποίησει τη στρατηγική.
  • Σύνταξη καταλόγου προτεινόμενων δράσεων.

Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη διαμορφούμενη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο ενημερωτικό σημείωμα.

Στο πλαίσιο των παραπάνω ο Δ. Κομοτηνής σας καλεί να διατυπώσετε τις προτάσεις – παρατηρήσεις σας επί της προτεινόμενης Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες συνθήκες στην περιοχή, αλλά και τη στόχευση που θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρξει την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Για την υποβολή των προτάσεών σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο (ηλεκτρονικά διαθέσιμο στο https://drive.google.com/open?id=1t5j-RDvK1JYsvGm5Yi-T2uOO_cWOje7RttRg4aj8Mkc ή να επιλέξετε τη μορφή που θεωρείτε προτιμότερη.

Παρακαλούμε να υποβάλλετε τις προτάσεις σας έως τις 31Αυγούστου 2016 στο γραφείο Δημάρχου Κομοτηνής έντυπα ή ηλεκτρονικά, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdkomot@otenet.gr . (θα ήταν προτιμότερο, εφόσον είναι δυνατόν, η υποβολή των προτάσεών σας και σε ηλεκτρονική μορφή).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον σύμβουλο του Δημάρχου Κομοτηνής, κ. Δημήτριο Γκαρτσώνη (2531352416, d.gartsonis@komotini.grgartsonis@gmail.com).

Ισχύει μέχρι
2016-08-31T10:04:25

Δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση για την συγκεκριμένη διαβούλευση.