Αναρτήθηκε στις: 01-11-2023

Δημόσια διαβούλευση για την Τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Κομοτηνής

Ισχύει μέχρι
2020-04-03T10:17:53

Δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση για την συγκεκριμένη διαβούλευση.