Αναρτήθηκε στις: 01-11-2023

"Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής

Αποτελέσματα διαβούλευσης για τη Δημοπράτηση του υποέργου της πράξηςμε κωδικό ΟΠΣ 373862 και τίτλο "Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής''.

ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ EXPLORER

Ισχύει μέχρι
2012-10-18T11:04:04

Δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση για την συγκεκριμένη διαβούλευση.