1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡΟΣ ΤΣΑΝΑΚΛΗ

Η αξιοποίηση και ανακαίνιση που θα γίνει αφορά το υφιστάμενο κτίριο Νέστορος Τσανακλή το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρίτου σε οικόπεδο 3.510,11 m2.

Το κτίριο είναι ένα επιβλητικό τριώροφο κτίριο εμβαδού κάτοψης 376,65 00 m2 με απόλυτο άξονα συμμετρίας ο οποίος περνά από το μέσον της κύριας όψης του και έχει φέρουσες τοιχοποιίες από πλινθοδομή. 

Οι εργασίες που θα γίνουν για την αξιοποίηση και ανακαίνιση του κτιρίου είναι οι εξής:

- Ολοκλήρωση ενίσχυσης της φέρουσας υπερμπατικής πλινθοδομής με εκτοξευμένο σκυρόδεμα (gunite)
-Στη Νοτιοδυτική πτέρυγα του κτιρίου κατασκευάζεται ανελκυστήρας προσώπων, πατάρι, βοηθητικό κλιμακοστάσιο, χώροι υγιεινής, κουζίνα και αποθήκες.
-Συντήρηση και αποκατάσταση της στέγης-Αποξήλωση και αντικατάσταση των πατωμάτων-Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακά.
-Συμπλήρωση ή μερική ή ολική αντικατάσταση των διακοσμητικών ταινιών με τραβηχτά επιχρίσματα-Πλήρης ανακατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου.

Οι εργασίες που θα γίνουν στον περιβάλλοντα χώρο είναι οι εξής:

Καθαίρεση στεγάστρων, λίμνης, γέφυρας και υπαρχόντων λίθινων δαπέδων, ξύλινων στεγών κτισμάτων περιβάλλοντα χώρου ολόκληρων ή μερικών, σαθρών τμημάτων επιχρισμάτων κτισμάτων περιβάλλοντα χώρου και περίφραξης και οποιοδήποτε κατασκευών περιβάλλοντα χώρου,νέες διαμορφώσεις αναγλύφου εδάφους, επιχώσεις, εκσκαφές μικροκατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος κ.λ.π. και διαμόρφωσης υπόγειου χώρου Η/Μ εγκαταστάσεων υπογείου μηχανοστασίου λίμνης και υπόγειων διελεύσεων δικτύων,ανακαίνιση – ανακατασκευή υπάρχουσας περίφραξης κιγκλιδωμάτων και  κιγκλιδοθυρών,Δαπεδοστρώσεις με λιθώδη υλικά και διαμόρφωση υπαιθρίων εκθεσιακών χώρων,εξοπλισμός υπαίθριου χώρου (καθιστικά, φωτιστικά, κρήνες) καθώς και η προμήθεια του εξοπλισμού του κτιρίου
 

2.ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»

Με την πράξη αυτή προβλέπεται να γίνει η ανάπλαση της περιοχής  εξωτερικά και περιμετρικά του Βυζαντινού Τείχους της Κομοτηνής.

Θα γίνει ανάπλαση των οδών Νικηφόρου Γρηγορά, Σοφούλη και Σωκράτους.

Η πράξη περιλαμβάνει επεμβάσεις, με τη χρήση ψυχρών βιοκλιματικών υλικών, στις οδούς Σοφούλη, Νικηφόρου Γρηγορά και Σωκράτους , οι οποίες περιβάλουν ή βρίσκονται εντός του Βυζαντινού κάστρου Κομοτηνής και αποτελούν τις κύρίες οδούς πρόσβασης προς το κάστρο.

 • Η διαμόρφωση των οδών θα εχει ως εξής:
  • οι οδοί Ν. Γρηγορά και Σωκράτους να μετατραπούν σε ήπιας κυκλοφορίας, παραμένοντας ωστόσο η οδός Σοφούλη ως βασική αρτηρία της πόλης παρά την αλλαγή  των υλικών κατασκευής έτσι ώστε αυτά (γρανιτικοί κυβόλιθοι) να συνάδουν με το ύφος της περιοχής και να στοχεύουν στην ανάδειξή της.
  • Eκατέρωθεν των προαναφερόμενων οδών  θα δημιουργηθούν πεζοδρόμια που θα βρίσκονται σε ενιαίο με αυτούς επίπεδο. Συγκεκριμένα, με γρανιτικούς κυβόλιθους θα επιστρωθούν οι επιφάνειες κυκλοφορίας οχημάτων και οι χώροι στάθμευσης, ενώ γκρι χρώματος βιομηχανικοί κυβόλιθοι θα χρησιμοποιηθούν για την επίστρωση των πεζοδρομίων καθώς είναι καταλληλότεροι για περπάτημα.
  • Επί των πεζοδρομίων θα δημιουργηθούν νέες γραμμικές ζώνες πρασίνου (φύτευση αγριάδας και τριφυλλιουύ) με επιπλέον δενδροφύτευση χαμηλού ριζώματος.
  • Επί του οδοστρώματος, στην περιοχή του κατεστραμμένου νότιου τμήματος του Βυζαντινού Κάστρου, θα τοποθετηθουν κυβόλιθοι σκουρότερης απόχρωσης διαγράφοντας το ίχνος τους Τείχους και επιδιώκοντας να καταστεί ευανάγνωστη η δομική συνέχεια αυτού.
  • Επίσης, περιλαμβάνεται φωτισμός όδευσης και η τοποθέτηση καθιστικών.
  • Επίσης θα τοποθετηθούν σταθερά μεταλλικά εμπόδια με λευκή φωσφοριζούχα ταινία για να αποτραπεί το παράνομο παρκάρισμα.
  • Σε κάθε πεζοδρόμιο θα υπάρχουν οδηγοί τυφλών.  
  • Επί των πεζοδρομίων δημιουργούνται νέες γραμμικές ζώνες πρασίνου με επιπλέον δενδροφύτευση τοποθετείται σύγχρονος φωτισμός όδευσης και τοποθετούνται νέα καθιστικά .
  • Τέλος Επί του οδοστρώματος, στην περιοχή του κατεστραμμένου νότιου τμήματος του Βυζαντινού Κάστρου, θα τοποθετηθουν κυβόλιθοι σκουρότερης απόχρωσης διαγράφοντας το ίχνος τους Τείχους.