Πρόκειται για ένα ή δύο βοηθήματα που προορίζονται «για τη μόρφωση ενός ή δύο αριστούχων και πτωχών νέων του Δήμου Κομοτηνής» και που προέρχονται από δωρεά εν ζωή του κ.Φώτη Πολυζόπουλου σύμφωνα με την αριθμ. 39958/26-5-1982 δωρεά εν ζωή. Η περιουσία της δωρεάς αποτελείται από τα μισθώματα και εν συνεχεία από το τίμημα της εκποίησης του 1/3 μίας οικίας στην Αθήνα και συγκεκριμένα επί της οδού Νισύρου 8 το αντίτιμο της οποίας σήμερα είναι κατατεθειμένο σε ειδικό Τραπεζικό λογαριασμό. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Θα διαθέτει Ελληνική Εθνικότητα ή Ιθαγένεια
  2. Ποινική Κατάσταση που να μην αποτελεί κώλυμα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.2683/99
  3. Θα είναι Δημότης Κομοτηνής
  4. Θα αποδεικνύει Ανεπάρκεια (απορία) οικογενειακών και ατομικών εισοδημάτων
  5. Θα είναι αριστεύσας κατά τις Πανελλαδικές εξετάσεις (Βαθμός πρόσβασης άνω του 18,1)

Συνημμένα