Πρόκειται για ένα βοήθημα που προορίζεται «για τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο ή σε άλλη Ανώτατη Σχολή ενός αριστούχου άπορου μαθητή από τη Κομοτηνή ή από τη Περιφέρεια αυτής» και που προέρχεται από κληροδότημα του κ. Νικολάου Πίσσα σύμφωνα με την αριθμ. 66004/3-11- 1952 διαθήκη του και θα συγκεντρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Θα διαθέτει Ελληνική Εθνικότητα ή Ιθαγένεια
  2. Ποινική Κατάσταση που να μην αποτελεί κώλυμα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.2683/99
  3. Θα είναι Δημότης Κομοτηνής
  4. Θα αποδεικνύει Ανεπάρκεια (απορία) οικογενειακών και ατομικών εισοδημάτων
  5. Θα είναι αριστεύσας κατά τις Πανελλαδικές εξετάσεις (Βαθμός πρόσβασης άνω του 18,1)

Η περιουσία του κληροδοτήματος αποτελείται από τα μισθώματα οικίας ευρισκόμενης στη Κομοτηνή και συγκεκριμένα επί της οδού Κουντουριώτου και Τραπεζούντας αρ.3 τα έσοδα της οποίας είναι κατατεθειμένα σε ειδικό Τραπεζικό λογαριασμό.