Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Κομοτηνής λειτουργούν επτά (7) παιδικοί σταθμοί εντός της πόλης και άλλοι έξι (6) στους οικισμούς του Δήμου. Την τρέχουσα περίοδο δεν λειτουργούν βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Μέσα από τη λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου Κομοτηνής εξυπηρετούνται περισσότερες από 400 οικογένειες.

Την ευθύνη για τη λειτουργία τους έχει η Δημοτική Επιχείρηση ΚΕΜΕΑ, όπου μπορείτε να απευθύνεστε για περισσότερες πληροφορίες.

ΚΔΑΠ

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών είναι μονάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας 6-12 ετών. Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η ενασχόληση των παιδιών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με την ατομική και οργανωμένη δραστηριότητα, η καλλιέργεια και διεύρυνση των κλίσεων, των δεξιοτήτων, η δημιουργικότητα και η αυτοέκφραση τους και τέλος η εξυπηρέτηση των γονέων.

Τα κέντρα αυτά δύναται να διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κ.α. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης.

Στο Δήμο Κομοτηνής λειτουργούν δύο ΚΔΑΠ, ένα στην Κομοτηνή και ένα στη Μελέτη, και εξυπηρετούνται περίπου διακόσια πενήντα παιδιά. Την ευθύνη για τη λειτουργία τους έχει η Δημοτική Επιχείρηση ΔΚΕΠΠΑΚ, όπου μπορείτε να απευθύνεστε για περισσότερες πληροφορίες.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ο Δήμος Κομοτηνής και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) λειτουργούν το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας, στο οποίο υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Τα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας, εκφράζουν τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων στα εξής θεματικά πεδία:

  • Οικονομία – Επιχειρηματικότητα
  • Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον
  • Νέες Τεχνολογίες
  • Γλώσσα και Επικοινωνία
  • Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
  • Πολιτισμός και Τέχνη
  • Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

Τα Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας προτείνονται από τους Δήμους με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να απευθύνεστε στην Βιβλιοθήκη του Δήμου Κομοτηνής και στο τηλέφωνο 25310 22589, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivkomot@otenet.gr

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ-ΣΤΕΓΑΣΗ-ΧΩΡΟΙ

     Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής ιδρύθηκε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 19η Μαΐου 1954 και λειτουργεί ως Γενική – Λαϊκή,  και δανειστική από το 1986.  Διαθέτει συλλογές από βιβλία (24.850 τόμους), περιοδικά (φιλολογικά και γενικότερου ενδιαφέροντος),αρχείο τοπικού τύπου(από το 1968 και μετά),και  αρχείο  ΦΕΚ σε έντυπη μορφή από το 1940-2003.

     Σήμερα στεγάζεται στην οδό Σαμοθράκης 12,σε ένα κτίριο συνολικής επιφάνειας 600 περίπου τ.μ. και εκτείνεται σε τρεις ορόφους. Διαθέτει αίθουσα εκδηλώσεων 75 ατόμων πλήρως εξοπλισμένη για διοργάνωση ακόμη και συνεδρίων. Το νέο κτίριο εξασφαλίζει την πρόσβαση σε άτομα με κινητικά προβλήματα τόσο στο βιβλιοστασιο, όσο και σε χώρους υγιεινής.  Σε ειδικό χώρο στεγάζεται και η συλλογή Θεοχαρίδη, που πρόσφατα απέκτησε η Βιβλιοθήκη μας, και η οποία έχει πλήρως ενσωματωθεί ,καθώς και οι δωρεές συμπολιτών μας.

     Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο παιδικό τμήμα, καθώς και στη συλλογή της τοπικής ιστορίας και λαογραφίας.

     Το υλικό της Βιβλιοθήκης είναι ταξινομημένο με το σύστημα DEWEY, και είναι ηλεκτρονικά καταχωρημένο.

2. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

     Η Δημοτική Βιβλιοθήκη είναι θεσμός μάθησης- παιδείας –πληροφόρησης και παρέχει υπηρεσίες ΔΩΡΕΑΝ και ΙΣΟΤΙΜΑ σε κάθε πολίτη χωρίς διακρίσεις :

     -ενισχύει την διαδικασία της ανάγνωσης  σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού

     -παρέχει πληροφορίες και στηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία σε κάθε επίπεδο

     -μεταφέρει τη γνώση και τον πολιτισμό σε απομακρυσμένους χρήστες μέσω της κινητής βιβλιοθήκης

     -ενισχύει την έρευνα με τη διάθεση του υλικού της για μελέτη

     -συμβάλλει στην ψυχαγωγία και τον πολιτισμό με ανάλογες εκδηλώσεις.

3. ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

     Με τον όρο υλικό, νοείται κάθε πηγή μάθησης, πληροφόρησης και γνώσης σε οποιαδήποτε μορφή : έντυπη, οπτικοακουστική η ηλεκτρονικη,και προορίζεται να καλύπτει τις πληροφοριακές, εκπαιδευτικές και μορφωτικές ανάγκες των πολιτών του Δήμου Κομοτηνής αλλά και ευρύτερα του νομού Ροδόπης.

3.α) ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

     Ο εμπλουτισμός της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομοτηνής έχει πάγιο και διαρκή χαρακτήρα και γίνεται με αγορές ,δωρεες,καθως και με την υποχρεωτική κατάθεση αντιτύπων σε έντυπη η ηλεκτρονική μορφή όπως προκύπτει από τον ν. 3149/2003 (αρ. 12  παρ. 4δ & 9 - ΦΕΚ  141 Α/2003).Η ανάπτυξη των συλλογών γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο και διαδικασίες:

     -ισομερής ανάπτυξη όλων των θεματικών κατηγοριών

     -περαιτέρω ανάπτυξη όσων θεωρούνται σημαντικές

     -γνώση των ενδιαφερόντων και των απαιτήσεων ειδικών ομάδων αλλά και των προτάσεων των αναγνωστών

     -η συγκρότηση και ανάπτυξη συλλογών τοπικού και ειδικού ενδιαφέροντος.

Γενικώς η επιλογή του υλικού θα πρέπει να αντανακλά τις τρέχουσες ανάγκες και τάσεις της κοινωνίας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αποφεύγεται υλικό που έχει προφανή σκοπό τον προσηλυτισμό, την διασπορά μίσους ή την προσβολή συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού.
 

3.β) ΔΩΡΕΕΣ

Η Βιβλιοθήκη του Δήμου Κομοτηνής δέχεται δωρεές αναγνωστών, από τα μέλη της, από φορείς, συλλόγους, πρεσβείες κλπ.
Στην περίπτωση των δωρεών η Βιβλιοθήκη έχει τη δυνατότητα :

Να αποδέχεται το σύνολο ή μέρος συλλογών 

Να επιλέγει τα τεκμήρια της δωρεάς που θα εντάξει στη συλλογή της 

Να μην αποδέχεται δωρεές που γίνονται με προφανή σκοπό πολιτικής ή θρησκευτικής προπαγάνδας 

Να μην αποδέχεται όρους περί αποθήκευσης και διάθεσης των δωρηθέντων τεκμηρίων εφόσον δεν  εναρμονίζονται με τους λειτουργικούς σκοπούς της βιβλιοθήκης. 

Να μην αποδέχεται βιβλία σε κατάσταση φθοράς (σημειωμένα, σχισμένα) .

3. γ) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

     Η αποδοτική εξυπηρέτηση του κοινού της Βιβλιοθήκης και η αξιοποίηση των συλλογών, προϋποθέτει την συστηματική οργάνωση του υλικού της. Η οργάνωση αυτή συνίσταται στην φυσική,  βιβλιοθηκονομικη, και ηλεκτρονική επεξεργασία του υλικού με την εφαρμογή διεθνών προτύπων.

     -η φυσική επεξεργασία του υλικού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομοτηνής, αφορά στην προετοιμασία για την ένταξή του στη συλλογή της Βιβλιοθήκης και περιλαμβάνει σφράγισμα, εγγραφή στο Γενικό Βιβλίο Εισαγωγής με απόλυτη αριθμητική σειρά, επικόλληση ετικέτας.

     -η βιβλιοθηκονομικήεπεξεργασία γίνεται σύμφωνα με εθνικά και διεθνή πρότυπα. Η ταξινόμηση γίνεται σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα DEWEY και ακολουθείται η τελευταία  έκδοση του έργου με τις αντίστοιχες προσθήκες και μεταφράσεις.

     -η ηλεκτρονική καταχώριση του υλικού, γίνεται από ένα δίκτυο τριών υπολογιστών και  επιτρέπει την ενημέρωση λεξικογραφικού καταλόγου(κατά αλφαβητική σειρά: συγγραφέας- τίτλος-θέμα), και γίνεται με τα ως άνω αναφερόμενα πρότυπα.

3. δ) ΑΠΟΣΥΡΣΗ

     Απόσυρση είναι η πρακτική της απαλλαγής η της αποθήκευσης πολλαπλών αντιτύπων και υλικού που χρησιμοποιείται σπάνια η και καθόλου.

     Στόχος της απόσυρσης είναι να διατηρείται η συλλογή ζωντανη,επικαιρη και εύχρηστη.

     Αίτια απόσυρσης υλικού αποτελούν:

     -η φυσική φθορά του υλικού 

     -ο επαναπροσδιορισμός των σκοπών και των στόχων της Βιβλιοθήκης

     -η παλαιότητα του υλικού και η έλλειψη επικαιρότητας

     -η περιορισμένη η ανύπαρκτη χρήση του υλικού

     -η αντικατάσταση παραδοσιακού υλικού με νέες τεχνολογίες

     -η διαφοροποίηση των αναγκών της κοινότητας

     Το ως άνω αναφερόμενο υλικό απομακρύνεται από τα ανοικτά ράφια σε άλλους βοηθητικούς η αποθηκευτικούς χώρους η δίνεται για καταστροφή η διατίθεται δωρεάν στους αναγνώστες.

     Υλικό που κρίνεται ότι θα έχει μελλοντική ιστορική αξία διατηρείται σε αποθηκευτικό χώρο η δεν αποσύρεται καθόλου.

     Κατά την απόσυρση του υλικού συντάσσεται έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο αντιδήμαρχο.

3. ε) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

     Η διαχείριση του υλικού αποτελεί την κύρια εργασία προσφοράς υπηρεσιών στο κοινό και προϋποθέτει  την χρηστική πρόσβαση στις ανοιχτές συλλογες,την καλή συντήρηση του υλικού και την χρήση νέων τεχνολογιών ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του υλικού.

4. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

     Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής παρέχει ΔΩΡΕΑΝ τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΦΩΤΟΤΥΠΗΣΗ

     Η Βιβλιοθήκη ανταποκρίνεται στις πληροφοριακές ανάγκες του κοινού χρησιμοποιώντας τις συλλογές της,το διαδίκτυο και άλλες βιβλιοθήκες.

     Στη Βιβλιοθήκη το πληροφοριακό τμήμα αποτελείται από έντυπο υλικό που δεν δανείζεται κατ’ οίκον, και είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς διακρίσεις. Από το υλικό αυτό δύνανται να φωτοτυπηθούν η να φωτογραφηθούν, κατά περιπτωση,μεχρι 10 σελίδες δωρεάν για κάθε θέμα.

 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η φωτοτύπηση ολόκληρων έργων ( βιβλίων –ποιητικών συλλογών)

      Πηγή πληροφόρησης επίσης αποτελεί το διαδίκτυο στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι αναγνώστες.

     Έντυπο υλικό παλαιότερο των 50 ετών δεν φωτοτυπείται. Επιτρέπεται μόνο η φωτογράφηση έως 10 σελίδων με ψηφιακή μηχανή ή  η σάρωση-scanning- και στη συνέχεια εκτύπωση μέσω υπολογιστή, μόνο από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. 

β) ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

     Η Βιβλιοθήκη δανείζει κατ’ οίκον το μεγαλύτερο μέρος των συλλογών της για 15 ημέρες και μέχρι 2 βιβλία για κάθε αναγνώστη. Κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του νομού μας, με την προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας η διαβατηρίου μαζί με έναν πρόσφατο λογαριασμό τηλεφώνου του ΟΤΕ. Παιδιά κάτω των 14 ετών έρχονται με τον γονέα τους για την έκδοση της κάρτας μέλους. Κάρτα μέλους μπορούν επίσης να αποκτήσουν και εκπαιδευτικοί, με επίδειξη  μόνο της ταυτότητας τους και να δανείζονται περισσότερα βιβλία για διακίνηση στην τάξη τους και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

     Διευκρινίζεται ότι για την χρήση του υλικού εντός της Βιβλιοθήκης δεν απαιτείται κάρτα μέλους και δεν λαμβάνεται υπόψη κάποιο κριτήριο.

     Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη το υλικό που δεν δανείζεται κατ’ οίκον είναι εγκυκλοπαίδειες-λεξικά-σειρές-άπαντα-αρχειακό υλικό-σπάνια και δυσεύρετα βιβλία. Το υλικό αυτό είναι προσβάσιμο στους αναγνώστες μόνο με φωτοτύπηση η φωτογράφηση κατά περίπτωση.

     Το δανειστικό τμήμα διατηρεί και ενημερώνει τους εξής καταλόγους:

     -κατάλογο δανειζομένων μελών που περιλαμβάνει αύξοντα αριθμό μέλους, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, επάγγελμα και αριθμό ΑΔΤ.

     -κατάλογο καθυστερημένων επιστροφών

     -κατάλογο δανεισμών ανά βιβλίο

     -κατάλογο βιβλίων που έχει δανειστεί κάθε αναγνώστης.

     Κάθε αναγνώστης έχει την ευθύνη για ότι δανείζεται από τη Βιβλιοθήκη και οφείλει να το επιστρέφει εγκαίρως. Όσοι καθυστερούν επανειλημμένως και αδικαιολόγητα  επιστροφές βιβλίων, και  παρά τις οχλήσεις από το δανειστικό τμήμα, θα στερούνται το δικαίωμα δανεισμού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός ετους.Σε περίπτωση απώλειας η καταστροφής του  βιβλίου ο αναγνώστης υποχρεούται σε αντικατάστασή του. Σε περίπτωση που δανειζόμενο μέλος επιθυμεί την ανανέωση του χρόνου δανεισμού, οφείλει να την ζητήσει από το δανειστικό τμήμα με αυτοπρόσωπη παρουσία του η τηλεφωνική επικοινωνία.

γ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

     Στο νέο της κτίριο η Δημοτική Βιβλιοθήκη προβλέπεται να λειτουργήσει αναγνωστήριο το οποίο θα είναι ανοικτό για το κοινό, για μελέτη είτε ιδίων βιβλίων, είτε βιβλίων της Βιβλιοθήκης.

δ) ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

     Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής διαθέτει υπολογιστές για το κοινό, που εκτός από την αναζήτηση στη βάση δεδομένων της Βιβλιοθήκης, θα μπορεί να έχει πρόσβαση και στο διαδίκτυο για επικοινωνία- ενημέρωση-πληροφορηση.Η χρήση του διαδικτύου δεν μπορεί να υπερβαίνει την 1 ώρα ημερησίως για κάθε χρήστη, ενώ παιδιά κάτω των 12 ετών θα πρέπει να συνοδεύονται από τον γονέα η κηδεμόνα. Η χρήση του διαδικτύου θα γίνεται πάντα υπό την διακριτική επίβλεψη του προσωπικού της Βιβλιοθηκης,και θα είναι δωρεάν.

ε) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

     Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής συνεργάζεται με φυσικά και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την εκπαιδευτική κοινότητα και εν γένει με φορείς που επιδιώκουν σκοπούς μορφωτικούς, πολιτιστικούς, ψυχαγωγικούς. Η Βιβλιοθήκη προβαίνει στη διοργάνωση εκδηλώσεων, με κεντρικό άξονα πάντα την ενίσχυση του έργου της, δηλαδή την γνωστοποίηση των υπηρεσιών της και την προώθηση της ανάγνωσης.

στ) ΚΙΝΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

     Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής μαζί με την ΤΕΔΚ διαθέτουν κινητή μονάδα εξοπλισμένη με 1000 τόμους περίπου η οποία έχει στόχο να εξυπηρετεί απομακρυσμένους χρήστες και μειονεκτικές ομάδες πληθυσμού, όπως μετανάστες, ηλικιωμενους,ασθενεις,εγκλειστους κλπ. Η κινητή βιβλιοθήκη ,επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα συγκεκριμένους τόπους και δανείζει βιβλία και ότι άλλο υλικό χρειάζεται η συγκεκριμένη ομάδα.

ζ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

     Η Δημοτική Βιβλιοθήκη μπορεί να δημιουργεί παραρτήματα στην πόλη της Κομοτηνής η και στους οικισμούς για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

     Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης του Δήμου Κομοτηνής εξυπηρετεί τους χρήστες στην αναζήτηση και τον εντοπισμό των τεκμηρίων. Επίσης παρέχει την πληροφόρηση που του ζητείται κάθε φορά, χρησιμοποιώντας το υλικό της Βιβλιοθήκης και τις νέες τεχνολογίες.

     Καταγράφει το νέο υλικό, προβαίνει στην φυσική και βιβλιοθηκονομικη επεξεργασία του, το ταξινομεί και καταχωρεί τα στοιχεία στον η/υ. Μεριμνά για την διαρκή ενημέρωση των αρχείων και των περιοδικών της Βιβλιοθήκης και φροντίζει για την επιστροφή των καθυστερημένων βιβλίων.

     Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τις συλλογές της, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιεί κάθε τεκμήριο στο μέγιστο βαθμό. Θα πρέπει επίσης να παρακολουθεί και να ενημερώνεται για τις νέες κυκλοφορίες βιβλίων και άλλου υλικού, και να καταγράφει τις ανάγκες και απαιτήσεις του αναγνωστικού κοινού.

    Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να φροντίζει και να εκπαιδεύει τους αναγνώστες,  στην σωστή χρήση της Βιβλιοθήκης, να εφαρμόζει τον κανονισμό λειτουργίας  της,να ενθαρρύνει την προσέλευση στους χώρους της, και να επιδιώκει την διαρκή επιμόρφωση και εκπαίδευση με συμμετοχή σε ανάλογα σεμινάρια. 

6. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

     Η προσφορά εργασίας είναι αποδεκτή μετά από έγκριση της Δημοτικής Αρχης.Η εργασία των εθελοντών οργανώνεται από τη διεύθυνση, και ακολουθει τους κανόνες που θέτει η Βιβλιοθήκη.

     Η πρακτική άσκηση των φοιτητών είναι δεκτή για τις ειδικότητες που εντάσσονται στις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης. Η εργασία των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της πρακτικής άσκησης και τους κανόνες της Βιβλιοθήκης.

7. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

     Η Βιβλιοθήκη του Δήμου Κομοτηνής εφαρμόζει ωράριο λειτουργίας τέτοιο, ώστε να εξυπηρετεί όλες τις ομάδες του πληθυσμού-εργαζόμενους,μαθητές,φοιτητές,λαμβάνοντας υπόψη και τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού. Συγκεκριμένα:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ   ΑΠΟ   15/09 έως 15/06 κάθε έτους

Από Δευτέρα έως Παρασκευή 

Πρωί  από 7.30  έως 2.30

Απόγευμα   από  5.οο  έως  8.οο    πλην Τετάρτης

ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ   ΑΠΟ   15/06 έως 15/09  κάθε έτους

Μόνο πρωί   από  7.30  έως  2.30

8. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

     Κρίνεται απαραίτητη η τήρηση ησυχίας σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης και η συμμόρφωση με τις υποδείξεις του προσωπικού. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφών και ποτών και απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση των αναγνωστών στις αρχειακές συλλογές χωρίς την συνοδεία υπαλλήλου. Οι αναγνώστες οφείλουν να αφήνουν τα πράγματα τους σε ειδικό χώρο που θα τους υποδείξει το προσωπικό, πριν μπουν στα βιβλιοστασια.

     Ο παρών κανονισμός λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομοτηνής έχει έναν και μοναδικό σκοπό: τη διαφύλαξη του υλικού της που είναι κοινό αγαθό για όλους τους πολίτες. Ως κοινό αγαθό όλων μας ,δεν πρέπει να παρακρατείται από κανέναν ούτε και να καταστρέφεται.