ΚΕΜΕΑ-Επαναπροκήρυξη μίας (1) θέσης ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής στο ΝΠΔΔ "Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής"