ΚΕΜΕΑ-Ανακοίνωση ΣΟΧ4/2023

 Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής»

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 14 Σεπτεμβρίου-25 Σεπτεμβρίου 2023