Οι συγκοινωνίες στο Δήμο Κομοτηνής βασίζονται συντριπτικά στο οδικό δίκτυο, δεδομένης και της απουσίας αεροδρομίου και λιμανιού. Το οδικό δίκτυο έχει κορμό την Εγνατία Οδό η οποία εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα του Νομού Θεσπρωτίας έως τους Κήπους του Νομού 'Έβρου και έχει συνολική έκταση 670χλμ. Το τμήμα της Εγνατίας που διατρέχει το Δήμο Κομοτηνής έχει συνολικό μήκος 15,5 χλμ περίπου. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η κατασκευή του κάθετου άξονα Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα. Ο άξονας έχει μήκος 23 χλμ. και αποτελεί τμήμα του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου ΙΧ.  Η κατασκευή του άξονα αποφασίστηκε στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη των οδικών συνδέσεων μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας. Το συνολικό μήκος των 23 χλμ. της αρτηρίας είναι περίπου 19,0 χλμ. σε νέα χάραξη και 4 χλμ. βελτίωση του υφιστάμενου άξονα σε τυπική διατομή 7,50/10,50 μ. που περιλαμβάνει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση 3,75 μ. και έρεισμα 1,50 μ. εκατέρωθεν.  Η ταχύτητα μελέτης στο μεγαλύτερο μήκος του είναι 80 χλμ./ώρα. Σε σημεία με μεγάλη κατά μήκος κλίση κατασκευάζεται μία επιλέον λωρίδα (βραδυπορίας) πλάτους 3,50 μ. στην ανωφέρεια οπότε το συνολικό πλάτος της διατομής αυξάνεται σε 11,00/14,00 μ.  Τέλος σε ένα τμήμα μήκους 900μ. περίπου εφαρμόζονται επιπλέον λωρίδες (βραδυπορίας) και στις δύο κατευθύνσεις οπότε και το συνολικό πλάτος αυξάνεται ακόμη περισσότερο σε 14,50/17,50 μ.  Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο (2) γεφυρών, (5) οδικών σηράγγων, συνολικού μήκους 1,7 χλμ. περίπου και επτά (7) Ισόπεδων Κόμβων σύνδεσης. Οι ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές μετακινήσεις υλοποιούνται μέσω του δευτερεύοντος οδικού δικτύου που βρίσκεται γενικά σε καλή κατάσταση και συνεχώς βελτιώνεται. Ο δήμος εξυπηρετείται ακόμη από την παλαιά εθνική οδό Ε.Ο. 2 (Ξάνθη – Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη)

Συγκεντρώνοντας τις μεταφορικές υποδομές κατά επίπεδο διαμορφώνεται ο παρακάτω πίνακας.

Ονομασία Χλμ Δικτύου

Εθνικές Οδοί1. Εγνατία Οδός

15,46
2. Ε.Ο. 2

33,37

1. Κομοτηνή - Αίγειρος

11,00

2. Κομοτηνή - Νέο Σιδηροχώρι

13,00
3. Κομοτηνή - Νυμφαία

22,00
4. Κομοτηνή - Καρυδιά - Κάλχας - Στυλάριο - Γρατινή

15,80

5. Κομοτηνή - Ροδίτης - Ανθοχώρι

12,00

Περιφερειακές/Τοπικές Οδοί6. Κομοτηνή - Κόσμιο - Ξυλαγανή

10,40

7. Κομοτηνή - Παγούρια 

14,60

8. Αίγειρος - Πόρπη

6,80

9. Φανάρι - Αρωγή - Μέση

10,00

10. Φανάρι - Γλυκονέρι

1,00

Οδική, συγκοινωνιακή και σιδηροδρομική υποδομή του Δήμου

 Η σύνδεση των Δημοτικών Ενοτήτων με την έδρα του Δήμου στην Κομοτηνή, γίνεται μέσω του ΚΤΕΛ, το οποίο εκτελεί τακτικά δρομολόγια από και προς συγκεκριμένους οικισμούς του Δήμου. Το ΚΤΕΛ εκτελεί επίσης τοπικά δρομολόγια εντός του υπόλοιπου Νομού Ροδόπης αλλά και υπεραστικά, από και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Ο τερματικός σταθμός του ΚΤΕΛ βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης και αξιολογείται ως αρκετά ικανοποιητικής χωρητικότητας και λειτουργικής ικανότητας.

Οι συγκοινωνίες εντός της πόλης της Κομοτηνής, εξυπηρετούνται από το δίκτυο δημοτικής συγκοινωνίας με την εκτέλεση 4 δρομολογίων από τα 7 οχήματα του Δήμου Κομοτηνής, με το συνολικό μήκος του δικτύου να φτάνει τα 45,5 χλμ. Οι 4 γραμμές εκτελούν τα δρομολόγια:

Γραμμή Α: ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΙΚΙΔΙΟΥ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ

Γραμμή Β: ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Γραμμή Γ: ΝΕΑ ΜΟΣΥΝΟΥΠΟΛΗ – ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Γραμμή Urban: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Όσον αφορά στις σιδηροδρομικές μεταφορές εντός του Δήμου, ο μοναδικός ενεργός επιβατικός σταθμός εντοπίζεται στην πόλη της Κομοτηνής, από και προς την οποία εκτελούνται τακτικά δρομολόγια από τον ΟΣΕ και συνδέουν το Δήμο με τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Το σιδηροδρομικό δίκτυο διέρχεται του χωρικού κέντρου του Δήμου και έχει συνολικό μήκος περίπου 13 χλμ.