Πρωτογενής Τομέας

Σε ότι αφορά το Νομό Ροδόπης στο σύνολό του, αυτός φέρεται να απασχολεί σχετικά υψηλό ποσοστό του πληθυσμού του στον πρωτογενή τομέα, ποσοστό σχεδόν 4 φορές υψηλότερο από αυτό της χώρας. Σχετικά με τη γεωργία, κυρίαρχη θέση έχουν τα δημητριακά (τα οποία αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο τμήμα της συνολικής αξίας της αγροτικής παραγωγής,), τα όσπρια και τα λαχανικά. Βασικά αγροτικά προϊόντα εκτός από τα ανωτέρω είναι το βαμβάκι, τα ζαχαρότευτλα, το καλαμπόκι, η μηδική και το σκουπόχορτο, τα αρωματικά φυτά, ο καπνός, το πεπόνι και η βιομηχανική ντομάτα.

Πιο ειδικά για το Δήμο της Κομοτηνής, όπως παρατέθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, ο πρωτογενής τομέας απασχολεί το 23,2% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού.

Η κατανομή της καταγεγραμμένης καλλιεργήσιμης γης ανά δημοτική ενότητα φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Η ζωική παραγωγή στο Δήμο Κομοτηνής διακρίνεται σε βοοτροφία, , ορνιθοτροφία και μελισσοκομία. Πιο ειδικά, βοοειδή και προβατοειδή απαντώνται σε όλες τις δημοτικές ενότητες ενώ χοίροι εκτρέφονται σχεδόν αποκλειστικά στη Δ.Ε. Κομοτηνής. Η αιγοτροφεία και η ορνιθοτροφία, συναντώνται και στις τρεις δημοτικές ενότητες ενώ εκτροφή μελισσών συναντάται κυρίως στο Δήμο Κομοτηνής. Ο συνολικός ζωικός πληθυσμός και οι μονάδες εκτροφής ανά δημοτική ενότητα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Κτηνοτροφική ΔραστηριότηταΣύνολοΔ.Ε. ΚομοτηνήςΔ.Ε. ΑιγείρουΔ.Ε.
Ν. Σιδηροχωρίου
Μονάδες Εκτροφής (πλήθος)   
2491825314
Ζωικός Πληθυσμός   
103245496902677426781

Τα πρωτογενή παραγόμενα κτηνοτροφικά προϊόντα του Δήμου, αυτά περιλαμβάνουν το βοδινό και πρόβειο κρέας και ποσοτικά ακολουθεί η παραγωγή χοιρινού και πουλερικών. Η παραγωγή δευτερογενών κτηνοτροφικών προϊόντων όπως τυρί, γάλα κλπ είναι επίσης σημαντική δεδομένης και της ύπαρξης στην ευρύτερη περιοχή, μεγάλων βιομηχανιών αλλά και οικογενειακών βιοτεχνιών συλλογή, επεξεργασίας και διάθεσης των προϊόντων.

Στις παραθαλάσσιες περιοχές του Δήμου τμήμα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ασχολείται με την αλιεία, ενώ στις Δημοτικές Ενότητες Αιγείρου και Σιδηροχωρίου εντοπίζονται και 18 και 1 μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας αντίστοιχα. Τα καταγεγραμμένα στους αλιευτικούς συλλόγους σκάφη φτάνουν τα 56, οι ιδιοκτήτες των οποίων καταγράφονται στο σύνολό τους στη Δ.Ε. Αιγείρου.

Ωστόσο, στην περιοχή του Δήμου καταγράφεται μια σειρά προβλημάτων στον πρωτογενή τομέα, που αφορούν κατά κύριο λόγο τον πολυτεμαχισμό των γεωργικών κλήρων (ως αποτέλεσμα της έλλειψης αναδασμού), την αβεβαιότητα των γεωργών και ειδικότερα των νέων για το μέλλον της γεωργίας έπειτα από την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), προβλήματα που οφείλονται στην έλλειψη ορθής πολιτικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, εξαιτίας της έλλειψης ολοκληρωμένου αρδευτικού δικτύου και προβλήματα υφαλμύρωσης των υδάτων στις παράκτιες περιοχές, εξαιτίας των αλόγιστων ιδιωτικών αρδευτικών γεωτρήσεων.

Δευτερογενής Τομέας

Στο Δήμο Κομοτηνής ο δευτερογενής τομέας απασχολεί το 22,3% του εργατικού δυναμικού, ποσοστό σχεδόν ίσο με το αντίστοιχο της χώρας. Επίκεντρο της βιομηχανικής δραστηριότητας είναι η Δημοτική Ενότητα Κομοτηνής και πιο συγκεκριμένα η πρωτεύουσα πόλη του Δήμου, όπου λειτουργούν συνολικά 759 καταγεγραμμένες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και ορισμένες βιομηχανίες μεταποίησης και τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων της ευρύτερης περιοχής. Στη Δημοτική Ενότητα Αιγείρου καταγράφονται 36 επιχειρήσεις ενώ στην ενότητα Νέου Σιδηροχωρίου μόλις 30.

Στο ύψος του οικισμού Θρυλόριο και κοντά στην Ε.Ο. Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης, βρίσκεται η Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Κομοτηνής, η οποία δημιουργήθηκε το 1978 και είναι μία από τις μεγαλύτερες σε έκταση στη χώρα (συνολική έκταση 4.332 στρ.).Εκεί λειτουργεί και ενεργειακός σταθμός της ΔΕΗ, στον οποίο χρησιμοποιείται φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ρεύματος. από το 1922 και το Μάιο κάθε χρόνου, πραγματοποιείται εντός της ΒΙ.ΠΕ. η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση «Θράκη», η οποία διαρκεί 4 ημέρες και διοργανώνεται από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με φορείς της περιοχής.

Τριτογενής Τομέας

Το ποσοστό των οικονομικά ενεργών που απασχολείται στον τριτογενή τομέα στο Δήμο φτάνει το 54,5% και κατά συνέπεια, ο τριτογενής τομέας αποτελεί τον τομέα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση εργατικού δυναμικού. Μικρή, μα σταθερά αυξανόμενη, ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας παρουσιάζει η παραλιακή ζώνη του Δήμου στους οικισμούς Φαναρίου, Αρωγής και Παραλίας Μέσης. Ο τουρισμός του παραλιακού μετώπου αφορά κυρίως εποχικό τοπικό τουρισμό, με μετακίνηση όσων κατοικούν μόνιμα στα αστικά κέντρα του Νομού Ροδόπης και παρακείμενων Νομών, σε παραθεριστικές κατοικίες της παραλιακής ζώνης. Συνολικά, στο Δήμο δραστηριοποιούνται σύμφωνα με το Σύλλογο Ξενοδόχων Θράκης, περίπου 15 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, συνολικής δυναμικότητας 1191 κλινών, οι περισσότερες από τις οποίες εντοπίζονται εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Κομοτηνής. Ακόμη στη Δημοτική Ενότητα Αιγείτου, καταγράφεται μία μονάδα αγροτουρισμού και στην ενότητα Νέου Σιδηροχωρίου ένα τουριστικό κάμπινγκ.

Εκτός των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, στο Δήμο καταγράφονται 402 εμπορικές επιχειρήσεις και 1471 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χωροθετημένες κατά τη συντριπτική του πλειονότητα στη Δημοτική Ενότητα Κομοτηνής. Δεδομένου ότι σε αυτή την ενότητα ανήκει η πρωτεύουσα του Δήμου και του Νομού Ροδόπης, η συγκέντρωση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών κρίνεται ως απόλυτα λογική