27Η/2022 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Συνημμένα