3η Διακρατική Συνάντηση του έργου URBACT S.M.ALL στην Κομοτηνή στις 13 και 14 Ιουνίου

Στις 13 και 14 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή η 3η διακρατική συνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου URBACT S.M.ALL, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Κομοτηνής ως εταίρος.

Στη διάρκεια της συνάντησης θα εξεταστεί η πορεία υλοποίησης του έργου, θα παρουσιαστούν ζητήματα και καλές πρακτικές στον τομέα της προσβασιμότητας και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, θα παρουσιαστούν οι στρατηγικές και τα έργα του Δήμου Κομοτηνής στον τομέα αυτό, ενώ θα πραγματοποιηθεί και επίσκεψη των συμμετεχόντων σε διάφορα έργα και δομές με άξονα την προσβασιμότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου την Πέμπτη 13 Ιουνίου στις 12.15 στην Τσανάκλειο  - Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος Κομοτηνής αποτελεί εταίρο του ευρωπαϊκού έργου URBACT SMALL. Οι κύριοι στόχοι του έργου SMALL (Sharing Urban Solutions to Sustainable Mobility for ALL), συνδέονται με τους 3 βασικούς άξονες του προγράμματος URBACT IV σχετικά με το θέμα της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (SUM) που εξασφαλίζονται μέσω των αρχών της προσβασιμότητας, της ισότητας και των δίκαιων ευκαιριών για όλους τους πολίτες, ξεκινώντας από τις πιο ευάλωτες και μειονεκτούσες ομάδες:

1) Δημιουργία ενός «διακρατικού δικτύου ανταλλαγών και μάθησης για τη βελτίωση της ικανότητας» μιας κοινοπραξίας 8 «ευρωπαϊκών πόλεων» και δημόσιων φορέων για την εφαρμογή και ενίσχυση των πολιτικών SUM για παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες, μειονεκτούσες ομάδες κ.λπ.

2) Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας των δυνατών σημείων κάθε εταίρου (και ταυτόχρονα βελτίωση των αδυναμιών) που σχετίζονται με συγκεκριμένες δράσεις/εμπειρίες βιώσιμης αστικής κινητικότητας για στοχευμένες ομάδες ευάλωτων ατόμων, μεταφορά καλών πρακτικών και διδαγμάτων ο ένας στον άλλον.

3) Αξιοποίηση και διάδοση της «γνώσης και των πρακτικών» του εταιρικού σχήματος σχετικά με το θέμα του SUM προκειμένου να διαδοθεί σε τοπικό, περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο.

Επικεφαλής του έργου είναι ο Δήμος Φερράρα Ιταλίας, ενώ το εταιρικό σχήμα αποτελούν ακόμη ο Δήμος Στρασβούργο Γαλλίας, η ένωση δήμων QUADRILATERO URBANO Πορτογαλίας, ο Δήμος Λάρισας, ο Δήμος DURSKININKAI Λιθουανίας, ο Δήμος Σόφιας Βουλγαρίας, ο Δήμος Βουκουρεστίου Ρουμανίας και ο Δήμος SKOFJA LOKA Σλοβενίας.