7Η/2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Συνημμένα