Αιτήσεις για χρήση κοινόχρηστου χώρου στο Τμήμα Εσόδων

Ο Δήμος Κομοτηνής ενημερώνει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του και χρησιμοποιούν ή προτίθενται να χρησιμοποιήσουν κοινόχρηστο χώρο για το έτος 2024, να προσέλθουν εγκαίρως το Τμήμα Εσόδων – Περιουσίας του Δήμου, προκειμένου να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2531 352 455 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 έως 14:00, (Δήμητρα Σιδερούδη).