Ανακαίνιση Κτιριακών Υποδομών ΚΕΠ Αρμοδιότητας Δήμου Κομοτηνής

Υπεγράφη την Παρασκευή 7 Ιουνίου, στο Δημαρχείο Κομοτηνής από τον Δήμαρχο Κομοτηνής, Ιωάννη Γκαράνη και τον εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας με επωνυμία «Κ/ΞΙΑΚ.ΝΙKΗΦΟΡΙΔΗΣ-Γ.ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Ο.Ε – ΜΑΝΩΛΤΣΙΔΗΣ ΧΡ.», Κυριάκο Νικηφορίδη, παρουσία της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών, Δέσποινας Πάσσου, το έργο με τίτλο: «Ανακαίνιση Κτιριακών Υποδομών ΚΕΠ Αρμοδιότητας Δήμου Κομοτηνής».

Το έργο έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση εργασιών εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης των γραφείων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Κομοτηνής, στην Κομοτηνή (ΚΕΠ 0165, ΚΕΠ 05930) και στους οικισμούς Αιγείρου και Ν. Σιδηροχωρίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, είναι 188.544,37 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Πυλώνα του Component 2.2 (Modernize) και συγκεκριμένα της δράσης Further modernization of Public Administration’s One-Stop Shops.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή της σύμβασης τόνισε τα εξής: «Εκσυγχρονίζουμε σταδιακά κτίρια που συνδέονται με την καθημερινότητα των δημοτών μας. Αξιοποιούμε τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να δημιουργήσουμε υποδομές εναρμονισμένες με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ειδικά στον τομέα της προσβασιμότητας».