ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ(1) ΑΤΟΜΟΥ ΚΛΑΔΟΥ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ)