Ανακοίνωση για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, διάρκειας έως δύο (2) μηνών.