Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής»

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 – 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 

Σημαντικό: Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ είτε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kemeakomotinis@gmail.com είτε ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

ΝΠΔΔ «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής», Γρ. Μαρασλή 1, 1ος όροφος, ΤΚ 69133, ΚΟΜΟΤΗΝΗ