ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ