ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για μεταφορά ημέρας λαϊκής αγοράς

Η λαϊκή αγορά του Σαββάτου, μεταφέρεται για την Παρασκευή λόγω της τοπικής αργίας