Δελτίο Τύπου για νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Φανάρι