Δελτίο τύπου για τη συμμετοχή στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Δήμου Κομοτηνής

Δελτίο τύπου για τη συμμετοχή

στη χριστουγεννιάτικη αγορά

του Δήμου Κομοτηνής 2022

Συνημμένα