Διακοπή μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο Κοσμίου του Δήμου Κομοτηνής λόγω έκτακτων αναγκών