Εκλογή Προεδρείου του Δ.Σ. για τη δημοτική περίοδο από 2-1-2024 έως και 30-6-2026

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνημμένα