Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη δημοτική περίοδο από 2-1-2024 έως και 30-6-2026

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνημμένα