Επανεκκίνηση Προγραμμάτων «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενη/ο ότι ο Δήμος Κομοτηνής σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού/Διεύθυνσης Άθλησης υλοποιούν προγράμματα Άθλησης για όλους.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες και παιδιά ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης στον εκάστοτε εκπαιδευτή στις ώρες και τους χώρους  υλοποίησης  των προγραμμάτων.

 Η ημερομηνία έναρξης των προγραμμάτων ορίζεται η 1η Μαρτίου 2024.

Για πληροφορίες :

Τηλ. : 25310 22589

Ταχ. Διεύθυνση: Δημοκρίτου & Στουκόπουλου , 69100 Κομοτηνή

Email: vivkomot@otenet.gr