Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δήμου Κομοτηνής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δήμου Κομοτηνής
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και την Αναπτυξιακή Ροδόπης

 
Συναντήσεις δημόσιου διαλόγου στις 3, 4 & 5 Μαρτίου
 
Δ. Κοτσάκης: «Συνεργάτες μας οι δημότες και οι φορείς, για έναν νέο, αποτελεσματικότερο Δήμο, επ’ ωφελεία όλων των πολιτών»
 
     Συνέντευξη Τύπου με θέμα την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κομοτηνής και κυρίως της διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία για το σκοπό αυτό, έδωσε σήμερα στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Κομοτηναίων κ. Δημήτρης Κοτσάκης, πλαισιωμένος από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας εκπόνησης του προγράμματος, κ.κ. Νίκο Τσαλικίδη (αντιδήμαρχο τεχνικών έργων), Χρήστο Μέτιο (αντιδήμαρχο οικονομικών), Φελίνα Καζάκου-Βρούζου (πρόεδρο ΔΕΑΚΟ), Ζωή Κοσμίδου (δ/ντρια τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου), Νίκο Μεϊμαρίδη (προϊστάμενο δ/νσης διοικητικών, οικονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου) και Χρήστο Νάκο (εκπρόσωπο  ΔΠΘ).
 
Τρεις φάσεις εκπόνησης
     Σημειώνοντας ο Δήμαρχος ότι «σύμφωνα με τις οδηγίες και το νομοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικών κάθε Δήμος άνω των 10.000 κατοίκων πρέπει να εκπονήσει και να καταθέσει έως τις 30 Απριλίου 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την τρέχουσα δημοτική περίοδο», γνωστοποίησε ότι ο σχεδιασμός του Δήμου Κομοτηνής, περιλαμβάνει τρεις φάσεις: «1) την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης σε δομές, ανθρώπινο δυναμικό και υφιστάμενες δράσεις του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, δηλαδή μια πλήρη καταγραφή και αξιολόγηση κάθε υπηρεσίας, κάθε δράσης, κάθε δημοτικής πολιτικής. 2) το σχεδιασμό μιας νέας δομής, μεθοδολογίας, ανθρώπινου δυναμικού, διαδικασιών και δημοτικών πολιτικών, δηλαδή την αποτύπωση στο χαρτί και τον χρονικό προγραμματισμό, όσων σκεπτόμαστε να αλλάξουμε, να κτίσουμε, να δημιουργήσουμε. 3) την οικονομική αποτίμηση όλων των σχεδιασμένων δράσεων του Δήμου, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής τους».

     Ο κ. Κοτσάκης, χαρακτήρισε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «στρατηγικό σχεδιασμό», του οποίου όπως επισήμανε «οι επιμέρους δράσεις του θα διασφαλίζουν την ορθή επιλογή αλλά και υλοποίηση των δημοτικών πολιτικών» και πρόσθεσε: «Ακόμη κι αν δεν ήταν αναγκαίο από τη νομοθεσία, θα έπρεπε να το εφεύρουμε. Εμείς, ως νέα δημοτική αρχή, ανεξάρτητα από το τυπικό μέρος της εκπόνησης του Προγράμματος, όλον αυτόν τον πρώτο χρόνο, αποτυπώσαμε και απογράψαμε το τι παραλάβαμε, τόσο σε επίπεδο δομών και ανθρώπινου δυναμικού, όσο και σε οικονομικούς πόρους και χρέη. Έχουμε ήδη καταγράψει και τις δυνατότητες, αλλά και το όραμα και το σχέδιο. Μένει σήμερα η τυπική σύνταξη αλλά και η επιστημονική δουλειά των ειδικών για να το ολοκληρώσουν και να μας το παραδώσουν προς ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο και εφαρμογή».
 
Προγραμματική Συμφωνία
με Δ.Π.Θ., ΑΝ.ΡΟ. και Δ.Ε.Α.ΚΟ.

     Με πρόταση, δε, του Δημάρχου, η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η αξιολόγησή του κάθε χρόνο και η συμπλήρωσή του, καθώς και η μετατροπή των Δημοτικών Νομικών Προσώπων, ως τις 31 Δεκεμβρίου 2008 όπως η νομοθεσία επιβάλει, ανατέθηκαν με Προγραμματική Συμφωνία σε τρεις τοπικούς φορείς, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, την Αναπτυξιακή Ροδόπης και τη ΔΕΑΚΟ. «Ο στόχος είναι διττός» τόνισε ο κ. Κοτσάκης: «αφ’ ενός είναι όλοι τοπικοί φορείς και άρα γνωρίζουν το Δήμο και τις δυνατότητές του, αφ’ ετέρου να οικοδομήσουμε υπεραξία γνώσης στην πόλη μας. Και το επισημαίνω αυτό, γιατί δε θέλαμε να σχεδιάσει το μέλλον μας μια ομάδα μελετητών από την Αθήνα ή την Πάτρα ή τα Ιωάννινα. Θέλαμε να είναι Κομοτηναίοι, γιατί εμείς εμπιστευόμαστε την τοπική κοινωνία και το ανθρώπινο δυναμικό της».
 
Χρονοδιάγραμμα – Συναντήσεις Δημόσιου Διαλόγου

     Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο κ. Κοτσάκης εξήρε τη σημαντικότητα της κοινωνικής διαβούλευσης και εξήγησε: «για την εκπόνηση και έγκριση του προγράμματος, κάθε κοινωνικός και παραγωγικός φορέας θα λάβει γνώση και θα καταθέσει τις προτάσεις του. Μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου εκπονείται το στρατηγικό σχέδιο, δηλαδή οι κεντρικές κατευθύνσεις και η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. Από τις 20 Φεβρουαρίου ως τις 15 Μαρτίου θα έχουμε την κρισιμότερη διαδικασία εκπόνησης του επιχειρησιακού προγράμματος που είναι η κοινωνική και δημόσια διαβούλευση, δηλαδή η προβολή του στρατηγικού σχεδίου και η κατάθεση των προτάσεων των φορέων της τοπικής μας κοινωνίας. Η πρόταση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα πραγματοποιηθούν τρεις μεγάλες συνατήσεις διαλόγου στο πανεπιστήμιο, όπου οι καθηγητές θα συντονίσουν με τη συμμετοχή των φορέων της πόλης. Συγκεκριμένα:

·         03/03/08 – θεματικό πεδίο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
·         04/03/08 – θεματικό πεδίο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
·         05/03/08 – θεματικό πεδίο ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
 
Ολοκλήρωση Προγραμματισμού

     Μετά τον κοινωνικό διάλογο και τη διαβούλευση, θα ενσωματωθούν οι προτάσεις και οι θέσεις των φορέων και της τοπικής κοινωνίας, και με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, θα έρθει το Στρατηγικό Σχέδιο προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακολούθως, θα εκπονηθεί το Πρόγραμμα, δηλαδή η οικονομικοτεχνική μελέτη των προτεινόμενων και εγκεκριμένων σχεδίων από το στρατηγικό σχέδιο το οποίο ολοκληρώνει τη δουλειά και θα έρθει προς ψήφιση εκ νέου και κατάθεση στην Περιφέρεια.

«Σύμμαχός μας κάθε πολίτης»

     Όπως τόνισε ο Δήμαρχος, «το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα συμπαρασύρει αλλαγή στο οργανόγραμμα του Δήμου αλλά και στη φύση των Δημοτικών Επιχειρήσεων, και ουσιαστικά θα αναδείξει το νέο Δήμο, που θα είναι αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος επ’ ωφελεία του πολίτη. Σε αυτή τη διαδικασία, θέλουμε σύμμαχο και συνεργό κάθε πολίτη, κάθε κοινωνικό και παραγωγικό φορέα της πόλης. Ο πολίτης στην Κομοτηνή του 2010, πρωταγωνιστεί, έχει ρόλο και λόγο».
 
     Μέλη επίσης της Διεπιστημονικής Επιτροπής εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, είναι και οι κ.κ. Διονύσης Χιόνης (εκπρόσωπος ΔΠΘ) και Στάθης Κεφαλίδης (πρόεδρος Αναπτυξιακής Ροδόπης).